Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

Prezydent Miasta Wałbrzycha deklaruje pomoc dla wałbrzyskich ROD

W dniu 31 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Sudeckiego z Prezydentem Miasta Wałbrzycha, na którym poinformowano Prezydenta Miasta o funkcjonowaniu, problemach i o potrzebach wałbrzyskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
W odniesieniu do najbardziej dotkliwych problemów dla ROD i działkowów, którymi są kradzieże i dewastacje na działkach i na mieniu PZD oraz szkody wyrządzane na działkach przez dziki, Prezydent Miasta Wałbrzycha zadaklarował pomoc ogrodom.
W pierwszej kolejności Prezydent Miasta poinformował, że wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wydanie zgody na odstrzał dzików plądrujących po terenie miasta i w ogrodach działkowych i sprawę tę doprowadzi do oczekiwanego przez mieszkańców finału.
Natomiast w kwestii zminimalizowania kradzieży i dewastacji mienia w ogrodach Prezydent zadeklarował zwiększenie patroli Straży Miejskiej, szczególnie w porach weczornych i nocnych.
Ponadto podczas spotkania podziękowano Prezydentowi Miasta za dobrą współpracę w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami ROD. Poinformowano także o potrzebach inwestycyjnych w ogrodach, które planuje się realizować m.in. poprzez wsparcie z dotacji Gminy i w ramach budżetu obywatelskiego.

Maria Klimków
Sekretarz OZS PZD