Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

Sudeckie Okręgowe Dni Działkowca 2017

W sobotę 2 września 2017 r. sudeccy działkowcy wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi uroczyście obchodzili swoje święto. Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy zgromadzili się lokalni, ale również z odległych miast Okręgu Sudeckiego miłośnicy działek. Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju – Henryk Malik.

Swoją obecnością w uroczystości Okręgowych Dni Działkowca zaszczycili: Prezydent Miasta Świdnica – Beata Moskal-Słaniewska,

posłowie na Sejm RP – Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Agnieszka Kołacz Leszczyńska, Wojciech Murdzek, Senator RP – Wiesław Kilian

oraz Radny Województwa Dolnośląskiego – Marek Dyduch.

Po wspólnym wysłuchaniu hymnu Polskiego Związku Działkowców, Prezes Henryk Malik w swoim wystąpieniu podkreślił 120-lecie istnienia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz rolę i znaczenie Polskiego Związku Działkowców w walce o istnienie i rozwój ogrodnictwa działkowego, o utrzymanie nabytych praw działkowców do korzystania z działek.

„Jubileusz 120 lecia jest szczególną okazją do wyrażenia podziękowania dla tych wszystkich, dzięki którym nasze ogrody istnieją do dzisiaj, rozwijają się i zmieniają się na coraz piękniejsze Pamiętajmy, że nikt nam nie dał urządzonych, gotowych do użytku działek. Aby tak się mogło stać, ktoś to wcześniej musiał ciężką pracą stworzyć a zatem tym działkowcom dzisiaj szczególnie dziękujemy” – zaakcentował w swoim wystąpieniu Prezes Henryk Malik i przekazał jednocześnie podziękowania i słowa uznania skierowane przez Krajową Radę PZD do działkowców, którzy od wielu pokoleń kultywują w rodzinie tradycje ogrodnictwa działkowego, a także do działkowców, którzy własnymi rękoma budowali nowe ogrody na nieużytkach i terenach zdegradowanych.
Szczególne wyrazy uznania dla tradycji ogrodnictwa działkowego oraz dla pracy działkowców i znaczenia Polskiego Związku Działkowców w walce o zachowanie ogrodów i praw działkowców przekazali w swoich wystąpieniach zaproszeni goście.
Podczas uroczystości Prezes OZS PZD i Poseł na Sejm RP Wojciech Murdzek dokonali wręczenia odznaczeń związkowych zasłużonym działkowcom i działaczom PZD.

Prezes OZS Henryk Malik wręczył Pani Prezydent Miasta Świdnica odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” przyznaną przez Krajową Radę PZD w uznaniu za wybitne zasługi dla wszystkich świdnickich ogrodów działkowych. Prezydent Miasta w ramach wspierania działalności społeczeństwa obywatelskiego pomaga finansowo przy realizacji inwestycji grodowych, nieodpłatnie udostępnia lokal biurowy dla ROD, które nie posiadają swoich domów działkowca.

Tak ważne święto działkowców sudeckich nie mogło obyć się bez wręczenia pucharów i nagród laureatom konkursów okręgowych. Nagrody pieniężne dla ROD wyróżnionych w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2017” otrzymało 7 Ogrodów.

Dla wyróżnionych działkowców w konkursie okręgowym „Wzorowa działka roku 2017” wręczono nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnego sprzętu ogrodniczego wraz z zestawem literatury ogrodniczej. Wszystkie nagrody ufundowało Prezydium OZS PZD w Szczawnie-Zdroju.

W czasie uroczystości ogłoszono konkurs na najładniejsze kosze owocowo-warzywno-kwiatowe, którymi bardzo licznie zaprezentowały swoją obecność sudeckie ogrody działkowe. Również w tym przypadku nie obyło się bez nagród za udział w konkursie, które zostały ufundowane przez Prezydent Miasta Świdnica oraz Prezydium OZS.

Po części oficjalnej rozpoczęła się barwna i dynamiczna część artystyczna. Działkowców zabawiały występy zespołów ludowych, pokazy tańców klasycznych, popisy cheerleaderek.

Imprezie towarzyszyły stoiska rodzinnych ogrodów działkowych z plonami z działek, stoiska z miodem, gołębiami hodowlanymi

oraz stoiska Nadleśnictwa Świdnica, które fundowało nagrody rzeczowe w konkursach nt. nazwy grzybów i innych darów natury w lasach.

Nie zabrakło dmuchanych zamków i innych zabaw dla dzieci. Wszyscy świętujący mogli posilić się ciepłym poczęstunkiem.

GALERIA >>

Dyrektor Biura

PZD-Okręg Sudecki

Piotr Piątek