Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

Ogłoszenie w sprawie odwołania walnego zebrania w ROD

Działając na podstawie Uchwały Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dn. 11.03.2020 r. Zarząd ROD „Słoneczne Wzgórze” w Wałbrzychu informuje, że zwołane na dzień 28.03.2020 r. Walne Zebranie ROD zostaje na mocy ww. uchwały odwołane i przesunięte na termin do dnia 31 lipca 20120 r. Nowy termin zostanie podany w stosownym trybie. Zmiana powyższa jest związana z epidemią koronawirusa. Opłaty za 2020 rok zostaną na mocy ww. uchwały naliczane jako zaliczki wg zasad obowiązujących w 2019 r. a po odbyciu Walnego Zebrania będą naliczone ewentualne korekty.