Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

Informacja z Połączeniowego Komisarycznego Walnego Zebrania z dnia 24.07.2020 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczne Wzgórze” informuje, że w dniu 24 lipca 2020 roku odbyło się Połączeniowe Komisaryczne Walne Zebranie ROD „Słoneczne Wzgórze” i ROD „Kolejarz”.

Na zebraniu połączonych ROD wybrano następujące składy organów ROD:

Zarząd ROD:

1.Henryk Malik – Prezes

2. Henryk Ziomek – Wiceprezes

3. Iwona Samko – Sekretarz

4. Irena Kuczyńska – Skarbnik

5. Łukasz Hodun – Członek

 

Komisja Rewizyjna ROD:

1.Marek Lewandowski – Przewodniczący

2.Mieczysław Spurek – Zastępca Przewodniczącego

3.Józef Gawlik – Sekretarz

 

Ponadto powołani zostali przez Zarząd ROD Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej:

1.Jerzy Chodorowski – Rejon I

2.Robert Militowski – Rejon II, obsługujący również sieć wodociągową w Rejonie I, II, III

3.Ryszard Samko – Rejon IV, obsługujący również sieć wodociągową w Rejonie IV