Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

WOLNE DZIAŁKI

Zainteresowanych, zapraszamy do siedziby Zarządu
Dom Działkowca ul. Orłowicza

Wjazd pomiędzy budynkami nr 83-85.

Biuro czynne w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 16:00-18:00

Zapraszamy

Posiadamy  wolne  działki w Rejonie II – przy ul. Orłowicza

Informujemy, że posiadamy także wolne działki w ROD „Kolejarz”. Wjazd obok budynku przy ul. Wrocławskiej 15. Kontakt do gospodarza ogrodu tel. 534-122-560

Objaśnienie:
1. Rejon I – przy ul. Wyszyńskiego, ul. Pasteura
2. Rejon II – przy ul. Orłowicza
3. Rejon III – za Szpitalem Górniczym
4. Rejon IV – przy ul. Nałkowskiej, ul. Kusocińskiego
5. Rejon Kolejarz – ul. Wrocławska  w prawo od ul. Długosza przez wiaduktem kolejowym