Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

ORGANY ROD

SKŁAD ZARZĄDU

Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Henryk Malik
Prezes
2.
Tadeusz Mikołajek
Wiceprezes
3.
Iwona Samko
Sekretarz
4.
Irena Kuczyńska
Skarbnik
5.
Henryk Ziomek
Członek

.

SKŁAD OGRODOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.
Marek Lewandowski
Przewodniczący
2.
Mieczysław Spurek
Zastępca Przewodniczącego
3.
Józef Gawlik
Sekretarz

.

GOSPODARZE OGRODU

Lp.
Imię i nazwisko
Rejon
1.
Wacław Balcewicz
I, III
2.
Robert Militowski
II
3.
Ryszard Samko
IV