Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

REGULAMIN ROD

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD.

Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

REGULAMIN ROD >> POBIERZ