Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

OPŁATY OGRODOWE

NA ROK 2023

Rodzaj opłaty
Wysokość opłaty
Składka członkowska
6,00 zł
Opłata ogrodowa Rejon I, II, III, IV, Kolejarz
0,40 zł/m2
Opłata za wodę (ryczałt), w tym na konserwatora:
- Rejon: I, II, III,
30,00 zł
Opłata za wodę:
- Rejon: IV
Opłata wodna ustalana jest na podstawie wskazań podliczników wg ceny za 1m3 wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę wody za dany okres rozliczeniowy + 20,00 zł na konserwatora
Opłata za energię elektryczną
Opłata energetyczna ustalana jest na podstawie wskazań podliczników wg ceny za 1kWh wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy + 20,00 zł na naprawę i konserwację
Opłata za energię elektryczną w przypadku niemożności odczytania wskazań licznika
50,00 zł
Opłata za wywóz śmieci
80,00 zł
Inwestycyjne (jednorazowo - nowy działkowiec)
120,00 zł
Wpisowe (jednorazowo - nowy działkowiec)
150,00 zł

Objaśnienie:
1. Rejon I – przy ul. Wyszyńskiego, ul. Pasteura
2. Rejon II – przy ul. Orłowicza
3. Rejon III – za Szpitalem Górniczym
4. Rejon IV – przy ul. Nałkowskiej, ul. Kusocińskiego
5. Rejon Kolejarz – ul. Wrocławska  w prawo od ul. Długosza przez wiaduktem kolejowym