Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

OPŁATY OGRODOWE

NA ROK 2019

Rodzaj opłaty
Wysokość opłaty
Składka członkowska
6,00 zł
Opłata ogrodowa
(od m² działki)
0,31 zł
Opłata za wodę (ryczałt) w tym na konserwatora:
- Rejon: I, II, III,
25,00 zł
Opłata za wodę na podstawie wskazań wodomierza :
- Rejon: IV
5,50 zł/1m3
+ 15,00 zł na konserwatora
Opłata za energię elektryczną wg wskazań licznika
0,80 zł/1kWh
+ 10,00 zł na naprawę i konserwację
Opłata za energię elektryczną w przypadku niemożności odczytu wskazań licznika
30,00 zł
Opłata za wywóz śmieci
42,00 zł
Opłata za podłączenie do sieci energetycznej
150,00 zł
Wpisowe
(jednorazowo - nowy działkowiec)
150,00 zł
Opłata inwestycyjna
(jednorazowo - nowy działkowiec)
120,00 zł

Objaśnienie:
1. Rejon I – przy ul. Wyszyńskiego, ul. Pasteura
2. Rejon II – przy ul. Orłowicza
3. Rejon III – za Szpitalem Górniczym
4. Rejon IV – przy ul. Nałkowskiej, ul. Kusocińskiego