Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

PRAWO DO DZIAŁKI

UZYSKANIE PRAWA DO DZIAŁKI WEDŁUG NOWEJ USTAWY O ROD
w zależności od sytuacji, na cztery sposoby:

___________________________________________________________________________

I. W DRODZE PRZENIESIENIA PRAWA DO DZIAŁKI
– zawarcie umowy dotychczasowego działkowca z osobą zainteresowaną

1. Podpisanie umowy działkowca z osobą zainteresowaną (wzór DOC/PDF)
2. Złożenie przez nabywającego prawo do działki wniosku do zarządu ROD (wzór DOC/PDF)
3. Zatwierdzenie w formie uchwały zarządu ROD (wzór DOC/PDF)

___________________________________________________________________________

II. PODPISUJĄC UMOWĘ DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ
Z ZARZĄDEM ROD

– w przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką

1. Uchwała o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dzierżawy działkowej (wzór DOC/PDF)
2. Zawarcie umowy dzierżawy działkowej z osobą ubiegającą się o działkę (wzór DOC/PDF)

___________________________________________________________________________

III. PODPISUJĄC UMOWĘ DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ
Z PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU
– tylko w nowo utworzonym ogrodzie

1. W tym przypadku obowiązują dokumenty identyczne jak w poprzednim punkcie, z tym że stroną umowy jest prezydium OZ i uchwałę podejmuje także prezydium OZ.

___________________________________________________________________________

IV. WSTĘPUJĄC W PRAWO DO DZIAŁKI
– dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca i osób bliskich

1. Złożenie w zarządzie ROD oświadczenia woli (wzór DOC/PDF)

.