Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"
Nowy regulamin ROD

Nowy regulamin ROD

W dniu 1 października br. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców uchwaliła nowy regulamin ROD, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. To kolejny etap dostosowywania reguł obowiązujących w 4738 ogrodach prowadzonych przez PZD do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z ustawą, zawarte w nim zasady mają obowiązywać nie…

29 października 2015 r. obradowało Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju

29 października 2015 r. obradowało Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju

W dniu 29 października 2015 r. odbyło się kolejne zebranie Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Obradom przewodniczył prezes OZS PZD. Tematyka zebrania obejmowała : aktualną sytuację działkowców,…

Media o działkowcach i ogrodach

Media o działkowcach i ogrodach

Problem opłat za wywóz śmieci z terenów ROD znów powraca w mediach. Wiadomości Rudzkie piszą o sytuacji działkowców  z ogrodów w Rudzie Ślaskiej. Z kolei Życie Kalisza zajęło się tematem osób bezdomnych przebywających na terenie ROD. Warto przypomnieć, że całorocznego zamieszkiwania w ogrodzie zabrania zarówno ustawa o ROD, jak i regulamin…

Media w sprawie działkowców

Media w sprawie działkowców

W Echo Turku w artykule z dn. 27.10 br. pt. „Podaj rękę bezdomnym” policja apeluje do działkowców o zgłaszanie osób bezdomnych przebywających na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Należy pamiętać, że  ustawa o ROD i Regulamin ROD zabrania całorocznego zamieszkiwania na terenie ogrodu. Polska – Gazeta Wrocławska w artykule „Dziki na Osobowicach kręcą…

Przegląd mediów

Przegląd mediów

W gazecie „Chodzieżanin” z dn. 23.10 br. z artykułu „O współpracy z działkowcami” możemy dowiedzieć się, o czym rozmawiał Burmistrz Jacek Gursz z prezesami chodzieskich ogrodów działkowych. „Dyskutowano o  kierunkach przyszłorocznej współpracy. Przedstawiciele ogrodów dzielili się także bieżącymi problemami, z którymi spotykają się jako zarządcy ROD. W odpowiedzi, burmistrz obiecał…

Komunikat KR PZD w sprawie pozyskiwania środków z budżetu gminy

Komunikat KR PZD w sprawie pozyskiwania środków z budżetu gminy

Krajowa Rada PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu Gmin. Obecne unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile…

OZ i ROD otrzymają Statut PZD

Krajowa Rada PZD wydała STATUT stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców w nakładzie 60 tys. egzemplarzy z przeznaczeniem dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz okręgowych zarządów PZD. Koszty wydania i dystrybucji pokryły  KR PZD i OZ PZD. Cały nakład został wysłany do okręgowych zarządów PZD oraz zarządów ROD. STATUT…

informator działkowca – listopad 2015

informator działkowca – listopad 2015

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: Statut PZD obowiązuje, Działkowcu, sprawdź co Ci wolno, czyli regulamin ROD w pigułce, Związek walczy o unijną kasę, Zakaz spalania w ROD oraz Włącz się do regulacji stanu prawnego ROD. Bądź…